Vianočné príbehy zo Žehry a Jelky 2019

3. misijná cesta do Žehry

Oprava centra Rodina v Žehre, nová piecka a vymaľovanie

2. misijná cesta do Žehry – október 2019

1. misijná cesta do Žehry – september 2019

Tábor v Žehre a Jelke 2019

Projekt Vitaj u nás doma

Evanjelizácia balíčkami v Žehre 2018

Letný tábor v Lomnistej 2018

Svadba v zbore Prameň Robko a Evka

Evanjelizácia balíčkami v Žehre a Spišských Vlachoch 2017

Projekt Lavičky a futbalový turnaj v Žehre

Projekt lavičky, škola v prírode, osada v Žehre a nemocnica v Krompachoch

…vyjdi na cesty a medzi ploty prinúť vojsť, aby sa naplnil dom…

Projekt Lavičky a detské kresby v Žehre a v okolí

Čistým je všetko čisté

Projekt Rómske lavičky

Evanjelizačný projekt v Jelke – zubné vyšetrenie a opravy zubov pre Rómov, 11.-12.3.2015

Evanjelizačný projekt v Jelke – zubné vyšetrenie a opravy zubov pre Rómov.
Na celom projekte sa zúčastnilo 8 ľudí, ktorí sa priamo zapojili do úžasnej praktickej evanjelizácie v Jelke.
Joe Silby, Dr.Fred Sperry s manželkou Sharon Sperry, Rachel Šipošová, Oto Šipoš, Alberto a Ilga Melo, Janko a Ivetka Bartošíkoví, Marika a Peťo Lukovičoví, Majka Mezeiová, Evka Šipošová s dcérou Kristínkou.
Projekt trval dva dni od 11. do 12.marca 2015, bolo ošetrených 16 ľudí a v priemere na jedného pacienta bolo asi 30min.
Naši Janko a Ivetka, Marika a Peťo, Majka a Evka deň predtým všetko čistili a pripravovali zborovú miestnosť na ambulanciu. Vedľa na chodbe sme urobili čakáreň pre ľudí. Umývali a čistili podlahy, okná, dvere všetko, aby bolo čisté, keď príde personál s doktorom.
Dr. Fred bol dojatý, že je všetko tak úžasne pripravené a vyjadril sa, že za dvadsať rokov čo chodí takto slúžiť to ešte nezažil, aby bolo toľko pomocníkov a tak perfektne pripravili všetko k ich výkonu – čistota, osvetlenie, čakáreň. Ráchelka bola asistenka doktora, písala mená, kládla otázky v čakárni ľudom ohľadom ich zdravia, merala tlak a potom ich uvádzala do ambulancie. Peťo Lukovič mal na starosti, aby bolo teplo, aby bolo prichystané drevo a zakúrené. Joe vyváral použité nástroje, Alberto zabezpečoval bývanie a večeru s raňajkami.
Celá zubná ambulancia sa zmestila do auta, keď bola zložená a následne aj rozložila v zborovej miestnosti, kde asistovali Alberto a Joe. Všetko bolo veľmi dobre zorganizované, tak nebol v ničom dôvod na stres. Všetko prebiehalo v najväčšom pokoji. Každý pacient si chváli prístup a aj samotný zákrok, niektorým urobil aj tri zuby, musel aj rezať, zašívať. Mnoho, vlastne všetci boli spokojní a dojatí starostlivosťou a prístupom. Rýchlo sa to rozšírilo po Jelke, žiaľ nedalo sa mnohých ošetriť pre krátkosť času.
Keď sme boli sami s doktorom aj s manželkou vyjadrili sa, že na budúci rok by prišli znova, čo nás veľmi teší a sľúbili, že v zbore odkiaľ sú sa budú za nás a Jelku pravidelne modliť, nuž a aj my za nich. To, že sa Boh sklonil cez nich k Rómom a aj k nám a priviedol ľudí až z Ameriky/Texasu/ je Božia milosť. Ďakujeme za to.
Oto Šipoš, zbor Prameň, Jelka

Svedectvo zo služby vo Veľkých Úľanoch

Rodina Božích detí

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli Evke a Robimu na elektriku, tá je zázrakom už v prevádzke, ale za omnoho nižšie náklady. Čaká nás však proces inštalácie a posunu hodín, skrinky a nového vedenia, pretože tieto nie sú podľa nových noriem. Urobili im to, ale to je naozaj iba zázrakom, že Boh obmäkčil srdce toho revízneho technika nad deťmi a pretlačil to na úradoch, aby to schválili.
Taktiež sa spláca aj dlžná suma za elektriku. Včera mi dali na elektriku na novú mesačnú platbu, aby som im to uhradil.
Je to milosť pozorovať, ako sa mení život a postoje ľudí, ktorí sú dotknutí Duchom Božím. Teší ma obzvlášť to, že aj Peťo s Marikou, Jany a Majka ich prijali a začali sa aj oni o nich starať. Dnes išiel Robino s Peťom nachystať drevo na zimu, aby mali. Peťo dostal povolenie na výrub a zavolal aj Robiho, aby si aj on mohol nachystať.
Je to úžasné, keď mi volajú, že idú pripraviť priestory na Vianoce v zbore, že upratujú a vyzdobujú a tešia sa, že môžu dávať iným.
Čaká nás v sobotu evanjelizácia vo Veľkých Úľanoch, po rozdávaní balíčkov nás pozvali na kapustnicu, ktorú varí sám starosta pre chudobných a núdznych. Sú to obyčajné veci života, kde je človečina a Boh, ktorý spája nás a hľadá svoje deti roztrúsené po svete, aby ich zhromaždil a vylial na nich svoje požehnanie.
Aj my a vy ste súčasťou týchto udalostí, kde Duch Boží sa vylieva na každého.
S láskou a s vďakou Oto Šipoš