2.stretnutie žien v Jelke 2.3. 2013

Dotyky lásky

Evanjelizácia cez balíčky pre deti

Boh Jehova Jireh – Ten, ktorý zaopatruje

Svadba Mariky a Peťa Lukovičových, 30.10.2012

September – Október 2012

September – Október 2012

Po prázdninách sme sa pustili do rušného septembra. V sobotu 15.9. sa organizoval v poradí už druhý futbalový turnaj. Tentokrát boli 4 mužstvá a hrali len Jelčania. Čestnými rozhodcami boli Kveto Jursa a Samo Lacho. Medaile a víťazný pohár odovzdal Oto. Bol to príjemný čas, kedy sme sa mali čas pri povzbudzovaní porozprávať s viacerými ľuďmi. Ďakujeme obetavej Reške, že sa postarala o veľmi chutné občerstvenie, ktoré prišlo každému po namáhavom turnaji vhod 🙂

V sobotu 22.9. sa organizoval krst, pri ktorom sa dalo pokrstiť síce menej ľudí, ako sme očakávali, ale vôbec to neubralo na význame. Stretli sme sa celý zbor Prameň, ako rodina, kde Alberto s Kamilom pokrstili Boženku a Erika. Pri tejto príležitosti nás prišla pozrieť aj Betka z Bernolákova, ktorá bola z krstu veľmi dojatá.

29. 9. sa Oto s Peťom zúčastnili konferencie pre rómskych pracovníkov Sabinove. Strávili tam víkend a po ceste späť navštívili aj rómsky zbor v Spišskej Noves Vsi. Celá konferencia sa niesla v Duchu,aby ludia poznali Boha v nás podla
ovocia a to ovocia lásky. Boli tam zastupení z roznych cirkví: Apoštolská, Cirkev Bratská, Evanjelická Augsburského vyznania, BJB, Hlas pre Krista., Celkovo bolo na konferencii približne 300 až 350 učastníkov.

Od októbra plánujeme presunúť bohoslužby z pondelka večera na nedeľu poobede.

Júl – August 2012

Máj – Jún 2012

Marec – Apríl 2012

Február 2012

Misijná práca v Jelke v roku 2011

Misijná práca v Jelke v roku 2011

Krátko po Novom roku sme sa začali už pripravovať na evanjelizáciu,ktorá prebiehala súčasne aj v Bratislave na dvoch miestach. Ian McCormack v mesiaci marec. Dna 23.marca aj za pomoci zboru Viera sa mohlo v Kultúrnom dome v Jelke uskutočniť nemožné, aby Ian hovoril svedectvo, ktoré počuli mnohí v rôznych častiach sveta. Evanjelizácia priniesla 9 ľudí, ktorí prijali Pána za svojho Spasiteľa. O troch ľuďoch vieme, že sa stali súčasťou iných spoločenstiev.

Náš tím, ktorí sa pravidelne stretával, začal osobnú evanjelizáciu v rodine Robiho a Renatky, kde sa obrátila celá rodina aj so svokrou a s deťmi. Po pravidelných stretnutiach sa dali pokrstiť a vyznali všetci osobne svoju vieru v Pána Ježiša. Na krste sa zúčastnili aj členovia z rómskeho zboru v Galante, ktorí sa dlhé roky modlili za obrátených v Jelke.

Na pravidelné skupinky prichádzali aj ich susedia a známi, dokonca prišla aj ich rodina z Galanty, ktorá navštevuje zbor Milana Juríčka. Niekoľkokrát prišli aj pastori Zboru Viera a Samo Lacho, ktorý je splnomocnenec zboru Viera pre Jelku. Počas zimných mesiacov sme prijali aj návštevu Albertových pastorov a starších zboru z USA.

Na stretnutiach sme sa venovali základným pilierom kresťanskej viery vrátane praktizovania zbierky a zároveň sme poskytli aj konkrétnu pomoc. V lete bolo aj vďaka zboru Viera umožnené 3 rómskym deťom (Dianka, Vinci a Karinka) zúčastniť sa tábora Levítov, ktorý bol pre ne významným krokom v nasledovaní  Krista. Pomohli sme im vymaľovať, opraviť zásuvku a vypínač, v zimných mesiacoch  zabezpečiť nielen výrub, ale aj drevo samotné.

Vianoce sme im pomohli spríjemniť poskytnutím potravín na štedrovečerný stôl a dokonca sme rozdali aj vianočné balíčky do niekoľkých rodín, ktoré darovala pre deti Brazílska ambasáda.

Začiatky misijnej práce v Jelke

História misijnej práce v Jelke sa začína písať v roku 2010…

…keď sa v mesiaci marec konala prvá evanjelizácia za účasti Markovho tímu z Virgínie. Prišlo nám pomôcť aj množstvo dobrovoľníkov zo zboru BJB Viera.

V apríli a máji 2010 sa konali brigády, počas ktorých sme odpratávali smeti z dvora u Bélu. Tieto akcie nám otvorili dvere do viacerých rómskych rodín. Na vyčistenom dvore sme dokonca v júli premietali evanjelizačný film Ježiš.

Po jednej z týchto brigád, na ktorú prišli aj muži zo zboru Viera, nasledoval prvý oficiálny futbalový turnaj Rómovia verzus “Gádžovia”.

Dvor taktiež slúžil ako priestor pre svadobnú hostinu Bélu a Zdenky, ktorá sa konala v septembri 2010.

Mesiac december bol časom vianočných balíčkov, kedy sme vďaka Samaritan´s Purse originálnym spôsobom obdarovali tých najmenších. Celý projekt bol veľmi náročný aj časovo aj prípravou a zúčastnilo sa ho okrem tímu v Jelke ešte ďalších 24 ľudí zo zboru. Ďalších 17 rodičov spolu s deťmi urobili dodatočné balíky. Projekt vysoko ocenili aj ľudia z organizácie z Nemecka, ktorí sa boli osobne naň pozrieť. Po rozdaní darčekov jednotlivým deťom nasledoval vianočný evanjelizačný program v kultúrnom dome.

Fotky z týchto významných udalostí si môžete pozrieť vo fotogalérii.