Monthly Archives: december 2010

Začiatky misijnej práce v Jelke

História misijnej práce v Jelke sa začína písať v roku 2010…

…keď sa v mesiaci marec konala prvá evanjelizácia za účasti Markovho tímu z Virgínie. Prišlo nám pomôcť aj množstvo dobrovoľníkov zo zboru BJB Viera.

V apríli a máji 2010 sa konali brigády, počas ktorých sme odpratávali smeti z dvora u Bélu. Tieto akcie nám otvorili dvere do viacerých rómskych rodín. Na vyčistenom dvore sme dokonca v júli premietali evanjelizačný film Ježiš.

Po jednej z týchto brigád, na ktorú prišli aj muži zo zboru Viera, nasledoval prvý oficiálny futbalový turnaj Rómovia verzus “Gádžovia”.

Dvor taktiež slúžil ako priestor pre svadobnú hostinu Bélu a Zdenky, ktorá sa konala v septembri 2010.

Mesiac december bol časom vianočných balíčkov, kedy sme vďaka Samaritan´s Purse originálnym spôsobom obdarovali tých najmenších. Celý projekt bol veľmi náročný aj časovo aj prípravou a zúčastnilo sa ho okrem tímu v Jelke ešte ďalších 24 ľudí zo zboru. Ďalších 17 rodičov spolu s deťmi urobili dodatočné balíky. Projekt vysoko ocenili aj ľudia z organizácie z Nemecka, ktorí sa boli osobne naň pozrieť. Po rozdaní darčekov jednotlivým deťom nasledoval vianočný evanjelizačný program v kultúrnom dome.

Fotky z týchto významných udalostí si môžete pozrieť vo fotogalérii.