O nás

Od roku 2009, po trojročnej práci Ota Šípoša a jeho rodiny v Jelke uzrela svetlo sveta nová, nielen rómska misijná stanica – zbor Prameň. Počas tejto doby sa sformoval stabilný tím, ktorý pravidelne organizuje miestne zhromaždenia a taktiež sa podieľa aj na formálnom chode zboru. Tím tvoria: misionár Alberto Melo s manželkou Ilgou, Peťo a Marika Lukovičovc,i Zuzka a Oto Šípošovci, Janka a Kamil Polnerovci a mama Lydka Polnerová.

Tento posledný rok bol mimoriadne výnimočný, pretože Boh nám daroval spasené duše. Žatva sa začala…

 

Kontaktné údaje misijnej stanice – zboru Prameň:

Vedúci misijnej stanice: Oto Šipoš, 0905 532 548

Pravidelné stretávanie:

  • Nedeľné bohoslužby: každú nedeľu 10:00
  • Skupinky: každý piatok po rodinách, od 19:30 do 20:00 sú modlitby, od 20:00 vyučovanie
  • Angličtina: streda angličtina 19:00 do 21:00
  • Miesto: Kostolná ulica (oproti rímskokatolíckemu kostolu)

 

Reklamy