O nás

Od roku 2009, po trojročnej práci Ota Šípoša a jeho rodiny v Jelke uzrela svetlo sveta nová, nielen rómska misijná stanica – zbor Prameň. Počas tejto doby sa sformoval stabilný tím, ktorý pravidelne organizuje miestne zhromaždenia a taktiež sa podieľa aj na formálnom chode zboru. Tím tvoria: misionár Alberto Melo s manželkou Ilgou, Peťo a Marika Lukovičovc,i Zuzka a Oto Šípošovci, Janka a Kamil Polnerovci a mama Lydka Polnerová.

Tento posledný rok bol mimoriadne výnimočný, pretože Boh nám daroval spasené duše. Žatva sa začala…

 

Kontaktné údaje misijnej stanice – zboru Prameň:

Bohoslužby : každú sobotu od 17.00 do 19.00 hodiny

Biblické vyučovanie : každý druhý štvrtok od 18.30 do 20.00 hod.

Kontakt:

  • Peter Lukovič, misijný pracovník : mobil:0940 607 016
  • Marika Lukovičová, pokladníčka : mobil:0940 723 989
  • Oto Šipoš, misijný pracovník : mobil:0905 532 548
Kontaktná adresa: OZ Otcov Dom,
                                 Jahodná 219/20
                                         92523 Jelka
Bankové spojenie: FIO BANKA  SK 958 330 000 000 2000 399 022

 

Reklamy