Monthly Archives: december 2014

Svedectvo zo služby vo Veľkých Úľanoch

Rodina Božích detí

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli Evke a Robimu na elektriku, tá je zázrakom už v prevádzke, ale za omnoho nižšie náklady. Čaká nás však proces inštalácie a posunu hodín, skrinky a nového vedenia, pretože tieto nie sú podľa nových noriem. Urobili im to, ale to je naozaj iba zázrakom, že Boh obmäkčil srdce toho revízneho technika nad deťmi a pretlačil to na úradoch, aby to schválili.
Taktiež sa spláca aj dlžná suma za elektriku. Včera mi dali na elektriku na novú mesačnú platbu, aby som im to uhradil.
Je to milosť pozorovať, ako sa mení život a postoje ľudí, ktorí sú dotknutí Duchom Božím. Teší ma obzvlášť to, že aj Peťo s Marikou, Jany a Majka ich prijali a začali sa aj oni o nich starať. Dnes išiel Robino s Peťom nachystať drevo na zimu, aby mali. Peťo dostal povolenie na výrub a zavolal aj Robiho, aby si aj on mohol nachystať.
Je to úžasné, keď mi volajú, že idú pripraviť priestory na Vianoce v zbore, že upratujú a vyzdobujú a tešia sa, že môžu dávať iným.
Čaká nás v sobotu evanjelizácia vo Veľkých Úľanoch, po rozdávaní balíčkov nás pozvali na kapustnicu, ktorú varí sám starosta pre chudobných a núdznych. Sú to obyčajné veci života, kde je človečina a Boh, ktorý spája nás a hľadá svoje deti roztrúsené po svete, aby ich zhromaždil a vylial na nich svoje požehnanie.
Aj my a vy ste súčasťou týchto udalostí, kde Duch Boží sa vylieva na každého.
S láskou a s vďakou Oto Šipoš