Category Archives: História misijnej práce

História misijnej práce v Jelke v predošlých rokoch

Evanjelizácia balíčkami v Žehre 2018

Letný tábor v Lomnistej 2018

Misijná práca v Jelke v roku 2011

Misijná práca v Jelke v roku 2011

Krátko po Novom roku sme sa začali už pripravovať na evanjelizáciu,ktorá prebiehala súčasne aj v Bratislave na dvoch miestach. Ian McCormack v mesiaci marec. Dna 23.marca aj za pomoci zboru Viera sa mohlo v Kultúrnom dome v Jelke uskutočniť nemožné, aby Ian hovoril svedectvo, ktoré počuli mnohí v rôznych častiach sveta. Evanjelizácia priniesla 9 ľudí, ktorí prijali Pána za svojho Spasiteľa. O troch ľuďoch vieme, že sa stali súčasťou iných spoločenstiev.

Náš tím, ktorí sa pravidelne stretával, začal osobnú evanjelizáciu v rodine Robiho a Renatky, kde sa obrátila celá rodina aj so svokrou a s deťmi. Po pravidelných stretnutiach sa dali pokrstiť a vyznali všetci osobne svoju vieru v Pána Ježiša. Na krste sa zúčastnili aj členovia z rómskeho zboru v Galante, ktorí sa dlhé roky modlili za obrátených v Jelke.

Na pravidelné skupinky prichádzali aj ich susedia a známi, dokonca prišla aj ich rodina z Galanty, ktorá navštevuje zbor Milana Juríčka. Niekoľkokrát prišli aj pastori Zboru Viera a Samo Lacho, ktorý je splnomocnenec zboru Viera pre Jelku. Počas zimných mesiacov sme prijali aj návštevu Albertových pastorov a starších zboru z USA.

Na stretnutiach sme sa venovali základným pilierom kresťanskej viery vrátane praktizovania zbierky a zároveň sme poskytli aj konkrétnu pomoc. V lete bolo aj vďaka zboru Viera umožnené 3 rómskym deťom (Dianka, Vinci a Karinka) zúčastniť sa tábora Levítov, ktorý bol pre ne významným krokom v nasledovaní  Krista. Pomohli sme im vymaľovať, opraviť zásuvku a vypínač, v zimných mesiacoch  zabezpečiť nielen výrub, ale aj drevo samotné.

Vianoce sme im pomohli spríjemniť poskytnutím potravín na štedrovečerný stôl a dokonca sme rozdali aj vianočné balíčky do niekoľkých rodín, ktoré darovala pre deti Brazílska ambasáda.

Začiatky misijnej práce v Jelke

História misijnej práce v Jelke sa začína písať v roku 2010…

…keď sa v mesiaci marec konala prvá evanjelizácia za účasti Markovho tímu z Virgínie. Prišlo nám pomôcť aj množstvo dobrovoľníkov zo zboru BJB Viera.

V apríli a máji 2010 sa konali brigády, počas ktorých sme odpratávali smeti z dvora u Bélu. Tieto akcie nám otvorili dvere do viacerých rómskych rodín. Na vyčistenom dvore sme dokonca v júli premietali evanjelizačný film Ježiš.

Po jednej z týchto brigád, na ktorú prišli aj muži zo zboru Viera, nasledoval prvý oficiálny futbalový turnaj Rómovia verzus “Gádžovia”.

Dvor taktiež slúžil ako priestor pre svadobnú hostinu Bélu a Zdenky, ktorá sa konala v septembri 2010.

Mesiac december bol časom vianočných balíčkov, kedy sme vďaka Samaritan´s Purse originálnym spôsobom obdarovali tých najmenších. Celý projekt bol veľmi náročný aj časovo aj prípravou a zúčastnilo sa ho okrem tímu v Jelke ešte ďalších 24 ľudí zo zboru. Ďalších 17 rodičov spolu s deťmi urobili dodatočné balíky. Projekt vysoko ocenili aj ľudia z organizácie z Nemecka, ktorí sa boli osobne naň pozrieť. Po rozdaní darčekov jednotlivým deťom nasledoval vianočný evanjelizačný program v kultúrnom dome.

Fotky z týchto významných udalostí si môžete pozrieť vo fotogalérii.